Deklaracja Ochrony Danych

Jako podmiot odpowiedzialna za https://www.eon.pl i zgodnie z Artykułem 4, nr 7 Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, z przyjemnością informujemy że E.ON Energia Odnawialna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (70-419 Szczecin, Plac Rodla 8) wraz  z niniejszą Deklaracją Ochrony Danych określa, czy i w jakim zakresie dane osobowe będą przetwarzane podczas odwiedzania strony internetowej / pod tą domeną. Poinformujemy  Państwa również o prawach I szczegółach dotyczących odpowiedzialnych osób kontaktowych. Oprócz domeny wymienionej powyżej, wskazania te mają również zastosowanie do innych stron internetowych, które oferujemy w Internecie, jeśli wyraźnie odniesiono się do tej deklaracji.

Dane osobowe to informacje, które wskazują konkretną osobę np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, dane dotyczące sposobu użytkowania.

Przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych na podstawie uzasadnionych interesów, art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
W przypadku czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, tj. bez rejestracji, logowania,

nie przekazywane są nam w inny sposób dodatkowye informacje, zbieramy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka i dostawca dostępu do Internetu transmitują na nasz serwer. Są to dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia strony internetowej i zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty.

W szczególności dotyczy to

• Danych technicznych (adresy IP, data, czas żądania, treść zapytania, tj. układ strony, status dostępu / kod statusu http,

• Różnicy stref czasowych ze średnim czasem Greenwich (GMT), ilości danych przesyłanych podczas każdej operacji, strona internetowa, z której pochodzi zapytanie)

• Danych systemu operacyjnego / przeglądarki (system operacyjny, interfejs, przeglądarka, język i wersja przeglądarki)

Aby udostępnić wszystkie funkcje strony internetowej i wypełnić nasze własne zobowiązania, przekazujemy dane naszym usługodawcom i otrzymujemy od nich dane.

Przechowujemy również powyższe dane w tzw. LogFiles. Ich przechowywanie służy zachowaniu funkcjonowania strony. Korzystamy z tych danych aby zagwarantować naszą prezencję w sieci oraz zapewnić bezpieczeństwo. Te dane nie będą jedank przechowywane z innymi danymi osobowymi.

Korzystanie z plików cookie, art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych:

Oprócz wyżej wymienionych danych, tak zwane "pliki cookie" są przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym przez przeglądarkę, z której Państwo krzystają i przez którą pewne informacje płyną do miejsca, w którym znajduje się plik cookie (w tym przypadku to my). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani dostarczać wirusów do Państwa komputera. Służą one do tego, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczna.

Zostaną Państwo poinformowany o używaniu plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie lub gdy brakuje pliku cookie na urządzeniu końcowym. W celu dalszego wykorzystania plików cookie uzyskujemy zgodę użytkownika na ustawienie plików cookie lub przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. Po wydaniu tego wstępnego powiadomienia o plikach cookie kierujemy użytkowników do polityki prywatności.

Używamy przejściowych i trwałych plików cookie, których zakres i działanie zostały wyjaśnione poniżej:

1. Przejściowe pliki cookie

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Przechowują one identyfikator sesji, który przypisuje różne żądania zgłoszone przez Państwa przeglądarkę podczas wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się z https://www.eon.pl  lub zamknięciu przeglądarki.

2. Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od danego pliku cookie. Można usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki w dowolnym momencie.
Można skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi potrzebami i na przykład odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Chcielibyśmy podkreślić, że może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji witryny / witryn lub wyświetlanie reklam może nie być możliwe.

Kontakt z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, dane, które podadzą Państwo (adres e-mail i, jeśli dotyczy, imię, nazwisko i numer telefonu) będą przechowywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Usuwamy dane powstające w tym kontekście po tym, jak przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.

Odbiorcy danych i źródła danych

1. Kategorie odbiorców danych


W zakresie dozwolonym przez prawo (jak wcześniej opisano w punkcie A), udostępniamy dane osobowe firmom z naszej grupy i zewnętrznym dostawcom usług:

• Spółkom wchodzącym w skład Grupy w celu realizacji zobowiązań umownych i do celów sprawozdawczych;

• Partnerom handlowym i dostawcom usług dla ukierunkowanego adresowania, zawierania i realizacji umowy, jak również dla fakturowania

• Dostawcom usług informatycznych do utrzymania naszej infrastruktury IT

• Władzom publicznym w uzasadnionych przypadkach (np. ubezpieczycielom, organom podatkowym, policji, prokuraturze, organom nadzoru).

2. Źródła danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa w zakresie naszych relacji z użytkownikami i przedsiębiorcami w ramach https://www.eon.pl  W zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług przetwarzamy dane osobowe, które zgromadziliśmy w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Przesyłanie danych do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("kraje trzecie") jest częścią zarządzania, rozwoju i działania systemów IT. Przeniesienie jest zasadniczo dozwolone gdy prawo jest spełnione lub użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych i spełnione są specjalne wymagania dotyczące transferu do kraju trzeciego. W szczególności importer danych zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE dotyczącymi przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane w państwach trzecich. Kopię standardowych klauzul umownych dostarczonych przez Komisję UE można znaleźć w Internecie pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32010D0087

Można również otrzymać je od nas na żądanie (patrz dane kontaktowe poniżej).

Czas przechowywania i kryteria go wyznaczające


W przypadku wykorzystania wyłącznie informacyjnego (patrz punkt powyżej) przechowujemy wymienione powyżej dane osobowe, o ile są one niezbędne do świadczenia usługi lub korzystania. Dane zostaną usunięte po osiągnięciu określonego celu.

Twoje prawa

Za przetwarzanie danych odpowiada E.ON Energie Odnawialne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 (70-419 Szczecin, Plac Rodla 8), chyba że podano inaczej. Można w każdej chwili zażądać informacji o przechowywanych Państwa danych i ich poprawieniu w przypadku błędów. Ponadto użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych udostępnionych nam przez użytkownika w formacie do odczytu maszynowego lub usunięcia danych - o ile nie są one już wymagane. Ponadto, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych w oparciu o publiczne lub uzasadnione interesy. W tym celu prosimy o kontakt:

ON Energie Odnawialne sp. z o.o.

Słowo kluczowe: ochrona danych

Plac Rodla 8 (PAZIM)

70-419  Szczecin

Email: info.szczecin@eon.com

Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa, można odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Po otrzymaniu instrukcji nie będziemy już przetwarzać danych w celach określonych w zgodzie. Proszę podać swoje odwołanie lub sprzeciw do:

E.ON Energie Odnawialne sp. z o.o.

Słowo kluczowe: ochrona danych


Plac Rodla 8 (PAZIM)

70-419  Szczecin

Email: info.szczecin@eon.com

Ponadto w dowolnym momencie można skierować skargę do stosownego organu nadzoru. Dla nas organem nadrzędnym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ewentualnie można skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym.

Inspektor ochrony danych

Można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:

E.ON Energie Odnawialne sp. z o.o.

Słowo kluczowe: ochrona danych

Plac Rodla 8 (PAZIM)

70-419  Szczecin

Email: info.szczecin@eon.com

Nr tel.: 0048 91 359 42 81