Header Image
Header Image

E.ON W POLSCE

E.ON jest międzynarodowym, w całości prywatnym dostawcą energii. W ramach zmian jakie przechodzi firma w przyszłości skupiać się będzie na odnawialnych źródłach energii, zarządzaniu siecią energetyczną i rozwiązaniach dla klientów. Dla E.ON są to filary nowej, energetycznej rzeczywistości. Produkcja energii ze źródeł konwencjonalnych, handel energią oraz eksploracja zostaną przeniesione do nowej spółki.

Nasza działalność obejmuje Europę, Rosję oraz Stany Zjednoczone, w sumie zatrudniamy ponad 58 000 pracowników. Na całym świecie sprzedajemy gas i energię blisko 33 mln klientów. Jesteśmy liderem w branży energetyki odnawialnej.

W Polsce zajmujemy się rozwijaniem projeków farm wiatrowych. E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. funkcjonuje od 2007 roku. Łączna moc naszych parków wiatrowych to 160 MW, to wystarczająco, by zasilić w czystą energię blisko 174 000 gospodarstw domowych.